طراحی سایت

خدمات قابل ارادئه در طراحی سایت شامل موارد زیر می باشد :

1- طراحی انواع سایت شامل : ( سایت های شرکتی ، سازمانی ، فروشگاهی

، شخصی ، معرفی ، پزشکی ، و ...) می باشد

2- پشتیبانی سایت شما ( اگر سایت دارید ولی پشتیبان ندارید می توانید

روی ما حساب کنید )

3- مشاوره و ارائه بهترین پیشنهاد در رابطه با کسب و کار شما

4- ارائه تمامی اطلاعات سایت طراحی شده به مشتری در قالب پکیج

5- آموزش کار با پنل مدیریتی سایت